• Home
  • Polityka prywatności / Privacy policy

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO), informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest pani Karolina Czarnecka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Montessori Stepping Stones Karolina Czarnecka w Warszawie, przy ul. Przyczółkowa 140, 02-968 Warszawa, posiadającą NIP: 1231069707 oraz REGON: 146605201, będąca organem prowadzącym Montessori Stepping Stones mieszczącego się w Powsinie przy ul. Przyczółkowa 140 Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci są przetwarzane w celach rekrutacyjnych, a także w celu zawarcia i realizacji umowy na świadczenie przez Administratora usług edukacyjnych (zgodnie z Państwa wnioskiem). Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, wykorzystywanymi przez strony internetowe i zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (np. komputera lub telefonu). Pliki te informują np. o tym, czy wcześniej odwiedzali Państwo naszą stronę internetową.

Standardowo pliki Cookie są wykorzystywane aby: usprawnić działanie stron internetowych i dostarczyć bardziej spersonalizowaną treść, uprościć działanie stron internetowych, monitorować ruch na stronach internetowych, aby lepiej je zoptymalizować.

Na podstawie gromadzonych informacji Usługodawca może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Usługobiorców.

Wykorzystywane przez nas pliki cookie są bezpieczne i nie powodują żadnych zmian w oprogramowaniu na Państwa urządzeniach. Podczas przeglądania naszych stron internetowych mogą Państwo zablokować lub usunąć pliki cookies wykorzystując do tego ustawienia Państwa przeglądarki. W zależności od tego z jakiego urządzenia Państwo korzystają, metody konfiguracji plików cookie mogą się różnić i z reguły będą opisane w menu pomocy (lub instrukcji do obsługi urządzenia).

Każdy Usługobiorca, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę informacji o których mowa w ustępie 2, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm)

Privacy policy

In connection with the entry into force on May 25, 2018 of the General Regulation on the Protection of Personal Data (abbreviated to GDPR ), we would like to inform you that in accordance with art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR).

The personal data controller is Mrs. Karolina Czarnecka, operating under the business name Montessori Stepping stones Karolina Czarnecka, NIP (Tax Identification Number): 1231069707 and REGON (Business Registration Number): 146605201, being the entity operating Montessori Stepping Stones located in Powsin ul.Przyczółkowa 140 Your personal data and personal data of your children are processed for recruitment purposes, as well as for the conclusion and implementation of the contract for the provision of educational services by the Administrator (in accordance with your request). The data provided shall be processed based on Article 6 item 1 point a) and b) and pursuant to the General Data Protection Regulation of 27 April 2016;

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

  • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
  • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
  • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.