• Home
 • O nas
 • Metoda Montessori

Nauczanie metodą Montessori

Maria Montessori, włoska lekarka i pedagog, stworzyła metodę Montessori we Włoszech na początku XX wieku. Jej naukowe podejście do edukacji ukształtowało się wokół indywidualnych potrzeb dziecka, które są priorytetem w naszym niepublicznym przedszkoluWarszawie. Pierwszorzędnym celem Marii Montessori było ułatwienie indywidualnego rozwoju dziecka, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, poprzez system, który skupia się na spontanicznym korzystaniu z ludzkiego intelektu. Odkryła, że pierwsze sześć lat życia to najważniejszy okres w rozwoju dziecka. Główne zalety edukacji Montessori to:

 • Montessori nie kieruje dzieckiem, lecz je prowadzi. Dzieci uczą się, jak dokonywać własnych wyborów i samodzielnie radzić sobie z problemami. Nauczyciel tylko zachęca do samodzielności, wprowadzając podopiecznych do serii specjalnie zaprojektowanych zajęć.
 • Rolą nauczyciela Montessori w takim środowisku jest jedynie obserwacja i prowadzenie każdego dziecka w jego wyjątkowej drodze do rozwoju. Skupiamy się na umożliwieniu dzieciom uczenia się i prowadzenia ich, a nie na nauczaniu.
 • Przygotowanie środowiska ma kluczowe znaczenie. Sale lekcyjne w naszym niepublicznym przedszkoluWarszawie to miejsca, w których dzieci mogą robić rzeczy samodzielnie lub w małych grupach. W klasach Montessori dokonują niezależnych wyborów, cieszą się swobodą poruszania się i są prowadzone w kierunku zamiłowania do nauki. Jest to możliwe dzięki temu, że wszystkie aktywności są dostępne dla dzieci; mogą one wedle własnego uznania odkrywać szeroką gamę atrakcyjnych materiałów. Dzieci decydują się na dostępne formy aktywności składające się z materiałów samokorygujących, które są umieszczone na otwartych półkach. Pracują w różnych strefach: na stołach lub na dywanach lub podłodze.
 • Środowisko Montessori pomaga dzieciom rozwijać niezależność, koncentrację, samoświadomość, samokontrolę i pewność siebie.
 • Ważnym aspektem w klasach prywatnego przedszkola Montessori jest dopasowanie otoczenia do okresów wrażliwych dla podopiecznych. Okresy wrażliwości to takie momenty w życiu dziecka, w których koncentruje się ono głównie na poszczególnych aspektach swojego rozwoju.
 • Mieszane grupy wiekowe dzieci w wieku od 1,5 roku do 6 lat w przedszkolu na Wilanowie przyczyniają się do rozwoju życia towarzyskiego w klasie Montessori. Starsze dzieci pomagają młodszym, daje im to poczucie odpowiedzialności i satysfakcji z pomocy młodszym. Młodsze otrzymują inspirację i przykład od starszych przyjaciół, a nie od dorosłego nauczyciela.
 • Dziecko i jego indywidualność znajdują się w centrum procesu uczenia się. Każde z nich jest inne i dlatego nauczyciel musi śledzić indywidualny proces przyswajania wiedzy.
 • Nie ma ani ocen, ani form karania, ani nagród. Dzięki obserwacji każdego dziecka przez nauczyciela i szczegółowemu dokumentowaniu efektów, postęp wyraża się między innymi w jego zrównoważonym zachowaniu, szczęściu, dojrzałości i co raz wyższym poziomie pracy.
 • Wszystkie te elementy wzmacniają wrodzone zamiłowanie dziecka do nauki i eksploracji w ciągu całego jego przyszłego życia. Będą dorastać, stając się szczęśliwymi i odnoszącymi sukcesy osobami dorosłymi. Zapraszamy do naszego niepublicznego przedszkola zlokalizowanego w Warszawie, w okolicach Ursynowa, Wilanowa oraz Konstancina.

Metoda Montessori — Warszawa

Stepping Stones to miejsce, w którym otaczamy dzieci kompleksową opieką, dając im wsparcie oraz pomagając w codziennym rozwoju. Przyświeca nam pedagogika Montessori, a więc sposób pracy z najmłodszymi w oparciu o dokładną obserwację dzieci i zindywidualizowane podejście do każdego z nich. Chciałbyś zagwarantować swojemu dziecku to, co najlepsze? Zamieszkujesz Wilanów, Ursynów, inną dzielnicę Warszawy lub Konstancin? Zapisz swoją pociechę do Stepping Stones, w którym metoda Montessori wiedzie prym.

Grupy wiekowe w metodzie Montessori

Cechą charakterystyczną tej pedagogiki jest to, że zauważa ona, że dzieci w różnych grupach wiekowych mają nieco inne podejście do świata. Ci najmłodsi, od urodzenia do mniej więcej 6. roku życia to odkrywcy, którzy eksplorują swoje otoczenie, chłonąc kulturę, zwyczaje, język czy religię. Dzieci między 6. a 12. rokiem życia zaczynają bardziej świadomie poznawać świat, kierując się swoją wyobraźnią czy też rozwijając abstrakcyjne myślenie. Z kolei czas pomiędzy 12. a 18. rokiem życia to próby odnalezienia się w społeczeństwie i rozwijania swoich umiejętności w wielu dziedzinach. Tym, co wyróżnia metodę Montessori na tle innych pedagogik, jest to, że zwraca ona uwagę na każde dziecko, wspierając indywidualne podejście wychowawcze tak, aby odpowiednio wykorzystać potencjał wszystkich podopiecznych.

Przedszkole Stepping Stones w Warszawie — metoda Montessori w praktyce

Montessori to sposób pracy z dziećmi, który koncentruje się na uczeniu przez działanie. Dzieci mają możliwość zdobywania wiedzy i kompetencji poprzez własną spontaniczną aktywność, ponieważ nie są do tego zmuszane przez nauczycieli. W związku z tym wykształca się w nich duża samodzielność, a zarazem odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Metoda Montessori uczy również koncentracji i zachowania porządku, kształtując u dzieci dobre nawyki. Niezależnie od tego, czy jesteś z Konstancina, czy też jednej z warszawskich dzielnic — Ursynowa lub Wilanowa — zapisz swoją pociechę do Stepping Stones już dziś!