• Home
 • O nas
 • Metoda Montessori

Nauczanie metodą Montessori

Maria Montessori, włoska lekarka i pedagog, stworzyła metodę Montessori we Włoszech na początku XX wieku. Jej naukowe podejście do edukacji ukształtowało się wokół indywidualnych potrzeb dziecka, które są priorytetem w naszym niepublicznym przedszkoluWarszawie. Pierwszorzędnym celem Marii Montessori było ułatwienie indywidualnego rozwoju dziecka, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, poprzez system, który skupia się na spontanicznym korzystaniu z ludzkiego intelektu. Odkryła, że pierwsze sześć lat życia to najważniejszy okres w rozwoju dziecka. Główne zalety edukacji Montessori to:

 • Montessori nie kieruje dzieckiem, lecz je prowadzi. Dzieci uczą się, jak dokonywać własnych wyborów i samodzielnie radzić sobie z problemami. Nauczyciel tylko zachęca do samodzielności, wprowadzając podopiecznych do serii specjalnie zaprojektowanych zajęć.
 • Rolą nauczyciela Montessori w takim środowisku jest jedynie obserwacja i prowadzenie każdego dziecka w jego wyjątkowej drodze do rozwoju. Skupiamy się na umożliwieniu dzieciom uczenia się i prowadzenia ich, a nie na nauczaniu.
 • Przygotowanie środowiska ma kluczowe znaczenie. Sale lekcyjne w naszym niepublicznym przedszkoluWarszawie to miejsca, w których dzieci mogą robić rzeczy samodzielnie lub w małych grupach. W klasach Montessori dokonują niezależnych wyborów, cieszą się swobodą poruszania się i są prowadzone w kierunku zamiłowania do nauki. Jest to możliwe dzięki temu, że wszystkie aktywności są dostępne dla dzieci; mogą one wedle własnego uznania odkrywać szeroką gamę atrakcyjnych materiałów. Dzieci decydują się na dostępne formy aktywności składające się z materiałów samokorygujących, które są umieszczone na otwartych półkach. Pracują w różnych strefach: na stołach lub na dywanach lub podłodze.
 • Środowisko Montessori pomaga dzieciom rozwijać niezależność, koncentrację, samoświadomość, samokontrolę i pewność siebie.
 • Ważnym aspektem w klasach prywatnego przedszkola Montessori jest dopasowanie otoczenia do okresów wrażliwych dla podopiecznych. Okresy wrażliwości to takie momenty w życiu dziecka, w których koncentruje się ono głównie na poszczególnych aspektach swojego rozwoju.
 • Mieszane grupy wiekowe dzieci w wieku od 1,5 roku do 6 lat w przedszkolu na Wilanowie przyczyniają się do rozwoju życia towarzyskiego w klasie Montessori. Starsze dzieci pomagają młodszym, daje im to poczucie odpowiedzialności i satysfakcji z pomocy młodszym. Młodsze otrzymują inspirację i przykład od starszych przyjaciół, a nie od dorosłego nauczyciela.
 • Dziecko i jego indywidualność znajdują się w centrum procesu uczenia się. Każde z nich jest inne i dlatego nauczyciel musi śledzić indywidualny proces przyswajania wiedzy.
 • Nie ma ani ocen, ani form karania, ani nagród. Dzięki obserwacji każdego dziecka przez nauczyciela i szczegółowemu dokumentowaniu efektów, postęp wyraża się między innymi w jego zrównoważonym zachowaniu, szczęściu, dojrzałości i co raz wyższym poziomie pracy.
 • Wszystkie te elementy wzmacniają wrodzone zamiłowanie dziecka do nauki i eksploracji w ciągu całego jego przyszłego życia. Będą dorastać, stając się szczęśliwymi i odnoszącymi sukcesy osobami dorosłymi. Zapraszamy do naszego niepublicznego przedszkola zlokalizowanego w Warszawie, w okolicach Ursynowa, Wilanowa oraz Konstancina.