Klasa w przedszkolu Montessori Stepping Stones

Programy realizowane w naszym warszawskim przedszkolu oparte są w całości na metodzie Montessori dla dzieci w wieku od 1,5 do 6 lat. Metoda Montessori jest indywidualnym, skoncentrowanym na dzieciach podejściem, które promuje niezależne uczenie się. Zachęca dzieci do odkrywania i uczenia się poprzez doświadczenie oraz korygowanie własnego postępowania. Dzieci pragną niezależności i dążą do perfekcji, a metoda Montessori wykorzystuje te pragnienia i motywacje podczas “okresów wrażliwych dla nauki” przy użyciu specjalnych materiałów oraz sprzętu zaprojektowanego w celu maksymalizacji nauki i rozwoju dziecka, z których korzystamy w naszym prywatnym przedszkoluWarszawie.

Otoczenie

Wykwalifikowani oraz doświadczeni nauczyciele z miłością i dbałością starannie przygotowują środowisko pracy w naszym anglojęzycznym przedszkolu, aby w pełni umożliwić dzieciom odnalezienie w sobie miłości do nauki, która pozostanie w nich przez całe życie. Otoczenie w klasie jest przygotowane specjalnie dla dzieci: materiały są prezentowane na otwartych półkach w rozmiarze dziecięcym, dzięki czemu podopieczni mogą z łatwością wybrać to, nad czym chcą w danym momencie pracować. Przedszkole Montessori Stepping Stones na pograniczu UrsynowaWilanowaWarszawie udostępnia klasę, w której dzieci mogą pracować na stołach lub na matach. Wszystkie lekcje są indywidualnie prezentowane dziecku, kiedy jest już na nie gotowe i na poziomie przystosowanym do jego możliwości. Materiały, z których korzystamy w ramach metody Montessori, mają na celu pobudzenie dziecka do logicznego myślenia i odkrywania. Rozwijają zmysły oraz koordynują ruch w przygotowaniu do czytania, pisania i liczenia. Dziecko uczy się poprzez ćwiczenia z prezentowanymi materiałami. Te konkretne doświadczenia prowadzą do dogłębnego zrozumienia każdego etapu procesu, kładąc podwaliny pod bardziej złożoną pracę w przyszłości.

Nauczyciele

Nauczyciele pracujący w naszym prywatnym przedszkoluWarszawie wspierają młodych uczniów w samodzielnym myśleniu i działaniu, nawet jeśli uczą się poznawać świat na swój własny sposób. Nauczyciel Montessori jest przewodnikiem, którego zadaniem jest wspieranie dziecka w procesie rozwoju poprzez rozpoznawanie i interpretowanie jego potrzeb. Nauczyciel zapewnia łączność między dzieckiem a przygotowanym w przedszkolu otoczeniem, przedstawiając mu w jasny i klarowny sposób każdy element wyposażenia, gdy jest na to gotowe. Nauczyciel Montessori zapewnia również łączność między klasą a rodzicem poprzez spotkanie z rodzicami każdego dziecka w celu przedyskutowania postępów..

Program metody Montessori

Klasa Montessori w naszym warszawskim przedszkolu podzielona jest na pięć głównych obszarów programowych:

  • Życie praktyczne – działania te pomagają w rozwoju dziecięcego intelektu i koncentracji, a także pomagają rozwijać uporządkowany sposób myślenia. Głównym celem materiałów z życia praktycznego jest pomoc w uzyskaniu kontroli nad koordynacją ruchów, uzyskaniu niezależności i przystosowaniu się do życia w społeczeństwie;
  • Sensoryka – materiały te pomagają dzieciom rozróżnić i dopasować kształty, rozmiary, kolory, dźwięki i zapachy. Celem zajęć sensorycznych jest zdobycie przez ucznia jasnej, świadomej informacji, a następnie dokonanie klasyfikacji w środowisku, w którym się znajduje. Maria Montessori wierzyła, że doświadczenia sensoryczne zaczynają się już od narodzin. Poprzez swoje zmysły dziecko bada otoczenie i w ten sposób zaczyna je rozumieć;
  • Język – rozwijanie obszarów czytania, gramatyki, pisania, wzbogacania słownictwa i wzmacniania autoekspresji. Montessori zauważyła, że pomiędzy momentem urodzenia a szóstym rokiem życia dziecko znajduje się w ważnym okresie wrażliwości na naukę języka. Z tego powodu dysponujemy tak szeroką gamą materiałów językowych;
  • Matematyka – materiały te dają dzieciom wiele możliwości zbudowania solidnych podstaw matematycznych i zdobycia głębokiego zrozumienia jak funkcjonują liczby. Dzieci uczą się rzeczywistych pojęć matematycznych. Materiały te są wprowadzeniem do pojęcia abstrakcji;
  • Kultura – materiały te obejmują geografię, historię, botanikę, zoologię i naukę. Obszary te pomagają dzieciom odkrywać i rozumieć świat, w którym żyją.

Ponieważ istnieje wiele możliwości uprawiania sztuki i muzyki, w naszym prywatnym przedszkoluWarszawie dzieci biorą również udział w różnorodnych zajęciach edukacyjnych na świeżym powietrzu i kształcących wyprawach terenowych.