Klasa

Nasze programy oparte są w całości na metodzie Montessori dla dzieci w wieku od 1,5 do 6 lat. Metoda Montessori jest indywidualnym, skoncentrowanym na dzieciach podejściem, które promuje niezależne uczenie się. Zachęca dzieci do odkrywania i uczenia się poprzez doświadczenie i korygowanie własnego postępowania. Dzieci pragną niezależności i dążą do perfekcji, a metoda Montessori wykorzystuje te pragnienia i motywacje podczas „okresów wrażliwych dla nauki" przy użyciu specjalnych materiałów i sprzętu zaprojektowanego w celu maksymalizacji nauki i rozwoju dziecka.

Otoczenie

Nasi wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele, z miłością i dbałością , starannie przygotowują środowisko pracy, aby w pełni umożliwić dzieciom odnalezienie w sobie miłości do nauki, która pozostanie w nich przez całe życie. Otoczenie w klasie jest przygotowane specjalnie dla dzieci: materiały są prezentowane na otwartych półkach w rozmiarze dziecięcym, dzięki czemu podopieczni mogą z łatwością wybrać to, nad czym chcą w danym momencie pracować. Dzieci mogą pracować na stołach lub na matach. Wszystkie lekcje są indywidualnie prezentowane dziecku, kiedy jest już na nie gotowe i na poziomie przystosowanym do jego możliwości. Materiały Montessori mają na celu pobudzenie dziecka do logicznego myślenia i odkrywania. Rozwijają zmysły i koordynują ruch w przygotowaniu do czytania, pisania i liczenia. Dziecko uczy się poprzez ćwiczenia z prezentowanymi materiałami. Te konkretne doświadczenia prowadzą do dogłębnego zrozumienia każdego etapu procesu, kładąc solidne podwaliny pod bardziej złożoną pracę w przyszłości.

Nauczyciele

Nasi nauczyciele wspierają młodych uczniów w samodzielnym myśleniu i działaniu, nawet jeśli uczą się poznawać świat na swój własny sposób. Nauczyciel Montessori jest przewodnikiem, którego zadaniem jest wspieranie dziecka w procesie jego rozwoju poprzez rozpoznawanie i interpretowanie jego potrzeb. Nauczyciel zapewnia łączność między dzieckiem a przygotowanym otoczeniem, przedstawiając mu w jasny i klarowny sposób każdy element wyposażenia, gdy jest na to gotowe. Nauczyciel zapewnia również łączność między klasą a rodzicem poprzez spotkanie z rodzicami każdego dziecka w celu przedyskutowania postępów.

Program

Nasza klasa Montessori podzielona jest na pięć głównych obszarów programowych:

  • Życie praktyczne – działania te pomagają w rozwoju dziecięcego intelektu i koncentracji, a także pomagają rozwijać uporządkowany sposób myślenia. Głównym celem materiałów z życia praktycznego jest pomoc w uzyskaniu kontroli nad koordynacją ruchów, uzyskaniu niezależności i przystosowaniu się do życia w społeczeństwie.
  • Sensoryka – materiały te pomagają dzieciom rozróżnić i dopasować kształty, rozmiary, kolory, dźwięki i zapachy. Celem zajęć sensorycznych jest zdobycie przez ucznia jasnej, świadomej informacji, a następnie dokonanie klasyfikacji w środowisku, w którym się znajduje. Maria Montessori wierzyła, że doświadczenia sensoryczne zaczynają się już od narodzin. Poprzez swoje zmysły, dziecko bada swoje otoczenie i w ten sposób zaczyna je rozumieć.
  • Język – rozwijanie obszarów czytania, gramatyki, pisania, wzbogacania słownictwa i wzmacniania autoekspresji. Montessori zauważyła, że pomiędzy momentem urodzenia a szóstym rokiem życia dziecko znajduje się w ważnym okresie wrażliwości na naukę języka. Z tego powodu dysponujemy tak szeroką gamą materiałów językowych.
  • Matematyka – materiały te dają dzieciom wiele możliwości zbudowania solidnych podstaw matematycznych i zdobycia głębokiego zrozumienia, jak funkcjonują liczby. Dzieci uczą się rzeczywistych pojęć matematycznych. Materiały te są wprowadzą do pojęcia abstrakcji.
  • Kultura – materiały te obejmują geografię, historię, botanikę, zoologię i naukę. Obszary te pomagają dzieciom odkrywać i rozumieć świat, w którym żyją.

Ponieważ istnieje wiele możliwości uprawiania sztuki i muzyki, dzieci biorą również udział w różnorodnych zajęciach edukacyjnych na świeżym powietrzu i kształcących wyprawach terenowych.