• Home
  • O nas
  • Montessori a tradycyjne przedszkole

Montessori a tradycyjne przedszkole

Przedszkole Montessori

Tradycyjne Przedszkole

Mieszane grupy wiekowe - dzieci mogą uczyć się "poziomo" z obserwacji pracy innych dzieci, bezpośrednio lub pośrednio.

Te same grupy wiekowe - dzieci są pogrupowane chronologicznie, aby dopasować się do wcześniej zaplanowanych lekcji.

Skoncentrowanie się na rozwoju zdrowej osobowości dziecka.

Skoncentrowanie się na przekazywaniu maksymalnej ilości wiedzy.

Program nauczania jest skonstruowany dla każdego dziecka.

Program nauczania jest zorganizowany dla całej klasy.

Dziecko ma swobodę wyboru zajęć na podstawie własnych zainteresowań i umiejętności.

Nauczyciel decyduje o tym, czego dziecko ma się nauczyć.

Dziecko może samo odkrywać.

Stały nadzór nauczyciela.

Pozwala dziecku uczyć się we własnym tempie.

Postępy w tempie narzuconym przez nauczycieli.

Dziecko jest na pierwszym miejscu.

Nauczyciel jest na pierwszym miejscu.

Proces nauczania się rozwija struktury poznawcze i umiejętności społeczne.

Proces nauczania skupia się na zapamiętywaniu i umiejętnościach społecznych.

Zorganizowany program do nauki samopomocy i dbałości o środowisko.

Opieka nad sobą i troska o środowisko są przede wszystkim pozostawione rodzicom.